Výchova a vzdelávanie

Názov školenia:
Operátor ESD
Lektor:
Ing. Peter Králik, Ing. Michal Sahuľ
Časový rozsah:
2 hodiny
Popis školenia:
Školenie je zamerané na základné oboznámenie sa s problematikou ESD pri jednotlivých činnostiach, praktické testovanie osôb na testeroch, používaní ESD náramkov, odevov a obuvi a ostatných zariadení a ESD materiálov.
Školenie je vhodné pre osoby, ktoré pracujú v chránených priestoroch ESD-EPA, alebo pre osoby, ktoré vstupujú do týchto priestorov, prípadne sa v týchto priestoroch pohybujú.
Absolvent získa certifikát Operátor ESD.
Teoretické školenie s praktickými ukážkami a záverečným testom.
Školenie je možné realizovať i priamo u zákazníka.