Merací technik ESD

Výchova a vzdelávanie

Názov školenia:
Merací technik ESD
Lektor:
Ing. Miroslav Brúsil
Časový rozsah:
6 hodín
Popis školenia:
Merací technik ESD je osoba, ktorá vykonáva merania antistatických materiálov, a overuje zhodu systému v chránenom priestore EPA.
Cena:
cena na požiadanie
Školenie je vhodné pre Koordinátorov ESD, osoby vykonávajúce kontroly, merania a audity v chránených priestoroch EPA.
Absolvent získa certifikát Merací technik ESD.

PROGRAM

7.45 – 8.00
Prezencia účastníkov
8.00 – 8.05
Úvod, organizačné pokyny, oboznámenie s programom
8.05 – 9.05
Požiadavky štandardov IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 a nimi súvisiacich na kvalifikáciu materiálov.
9.10 – 10.00
Meracie zariadenia a meracia technika
10.05 – 11.30
Metódy merania z pohľadu štandardu ESD TR53 a ním súvisiacich
11.30 – 12.00
Prestávka
12.00 – 12.45
Kvalifikácia ESD materiálov – podlahové krytiny, podložky na stoly, obaly
12.50 – 13.35
Kvalifikácia ESD produktov – stoličky, vozíky, rukavice, obuv, odev
13.40 – 14.30
Overovanie zhody v systéme
14.30 – 14.45
Spracovanie výsledkov
14.45 – 15.00
Vyhodnotenie, odovzdanie certifikátov, záver
Merací technik ESD : viac tu >>
Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu – 3 osoby.