ESD FÓRUM SLOVENSKO 2015

v dňoch 17. – 18.9.2015 sa v priestoroch hotela CROCUS Štrbské Pleso uskutočnila konferencia s názvom ESD FÓRUM SLOVENSKO 2015. Organizátorom podujatia bola naša spoločnosť ZTS Elektronika SKS, ktorá sa problematike ESD venuje od roku 1994.

Odborným garantom a zároveň hlavný prednášajúci bol Rainer Pfeifle, Dipl.- Ing. (FH), iNarte Certified ESD Engineer, predseda komisie TC101 a generálny manažér firmy Wolfgang Warmbier. Prednášky boli konzekutívne tlmočené z anglického do slovenského jazyka.

Našu spoločnosť zastupovali: Ing. Marián Brúsil – výkonný riaditeľ, Ing. Peter Králik – projektový manažér (Koordinátor ESD, ESD audítor) , Ing. Michal Sahuľ – produktový manažér (Koordinátor ESD, ESD audítor), Ing. Miroslav Brúsil – projektový manažér.

Ďalším zahraničným hosťom bol Ing. Tomáš Soukup, ktorý zastupoval českú firmu SMtronic, ktorá má oficiálne zastúpenie Wolfgang Warmbier pre Čechy a Slovensko a je našim partnerom.

Na seminári sa stretli 3 desiatky ľudí, ktorí mali možnosť vypočuť si prednášky a aktívne sa zapojiť do diskusií, prípadne riešiť problémy, ktoré majú vo svojich firmách v súvislosti so vznikom a odstránením elektrostatického náboja, možného poškodenia citlivých elektronických komponentov a riešení tejto problematiky. Na seminári odzneli najnovšie informácie z oblasti návrhu, realizácie a riadenia ESD ochrany podľa požiadaviek noriem radu STN IEC 61 340.

Pri príležitosti tohto podujatia sme spolu s našim hosťom cestovali k nášmu zákazníkovi Magneti Marelli Slovakia s.r.o., do priemyselného parku Kechnec, kde sme prijali pozvanie riaditeľa podniku Jeana-Michela Meota a koordinátora ESD Martina Kisa.

Súčasťou programu bol spoločenský večer, ktorý sa niesol v priateľskej atmosfére ktorú dopĺňala dobrá hudba, vínko a neformálne rozhovory nielen o problematike ESD.

Naša spoločnosť aktívne spolupracuje s firmami Wolfgang Warmbier a SMtronic a je ich partnerom na Slovensku. Spoločnosť Wolfgang Warmbier patrí medzi európskych lídrov v oblasti ESD a my s našimi skúsenosťami by sme sa chceli zaradiť medzi lídrov na Slovensku.

Všetkým účastníkom tohto podujatia sa chceme poďakovať. Ich účasťou dali najavo, že malo význam podujatie zorganizovať a daná problematika je reálna a ponúka riešenia.