Principiálnym dôvodom vzniku statickej elektriny sa často uvádza pohyb ľudí a materiálov v pracovnom prostredí. Tento rutinný pohyb, osobitne dotyk a oddelenie topánky od podlahy, generuje náboje s výškou až do niekoľko tisíc voltov. Podobne pohyb vozíkov alebo iných zariadení tiež generuje elektrostatický náboj.

Podlahové krytiny, rohože, nátery a povlaky pomáhajú pri regulácii statického náboja poskytnutím dráhy s úmernou elektrickou vodivosťou z ľudského tela alebo z položiek ovládania ESD do zeme.

Podlahové materiály na statickú ochranu sa používajú v elektronickom priemysle na:

  • Uzemňovanie osôb (podlahové materiály sa môžu používať v kombinácii s obuvou obmedzujúcou statický náboj buď ako primárne uzemnenie alebo sekundárny záložný systém uzemňujúci náramky v kritických ESD procesoch).
  • Uzemnenie položiek ovládania ESD, ako sú napríklad mobilné vozíky, ergonomické stojany používané na zdvihnutie výrobku do pracovnej výšky zamestnanca, pracoviská.

Podlahové materiály majú tiež niektoré obmedzenia. Ak sa používajú na uzemnenie ľudí, osoba musí ostať v dotyku s podlahou regulujúcou ESD. Aby sa to dosiahlo, osoba musí stáť. To je primárny dôvod prečo IEC 61340-5-1 vyžaduje pre operácie vykonávané posediačky náramky.

Podlahové povrchové úpravy a vrchné antistatické prostriedky na druhej strane fungujú na základe dvoch oddelených mechanizmov. Po prvé redukujú tendenciu povrchu generovať statický náboj. Po druhé zabezpečujú dráhu na pohltenie náboja. Ak sa povrchové úpravy podlahy alebo vrchné antistatické prostriedky používajú na primárne uzemňovanie, musia byť schopné obmedzovať náboj prostredníctvom jeho pohlcovania do zeme.

Údržba ESD podláh Periodické čistenie v súlade s odporúčaniami výrobcu sa vyžaduje na zachovanie správnej elektrickej funkcie všetkých podlahových materiálov. Uistite sa, že použité čistiace prostriedky nezanechávajú elektricky izolačné povlaky, čo je bežné pri mnohých komerčných podlahových leštidlách.

Ponúkame komplexné riešenie od správneho výberu ESD podlahy podľa primárneho uzemnenia osôb v priestore EPA a pri plnení požiadaviek noriem IEC 61340-5-1, IEC 61340-4-1, IEC 61340-4-5, dodanie materiálu, samotnú realizáciu, merania po odovzdanie do užívania. Samozrejmosťou je protokol z merania.

Vyhotovenia podláh ESD