Vážené dámy a vážení páni,

srdečne Vás pozývame na ďalší ročník konferencie ESD FÓRUM SLOVENSKO 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. až 3.10.2019 v priestoroch hotela Tri studničky v Demänovskej doline.

Konferencia s názvom ESD FÓRUM SLOVENSKO spája odborníkov, ktorí aktívne riešia antistatickú ochranu zariadení citlivých na elektrostatický výboj ESD podľa štandardov ANSI/ESD S20.20 a IEC 61340-5-1.

Tento ročník konferencie bude zameraný na aktualizovanie vedomostí a poznatkov Koordinátorov ESD a ich certifikátov, ktoré vyžaduje viacero novo vydaných noriem a štandardov ktoré postupne nahradia doteraz platné normy a štandardy.

Sme radi, že Vám tento ročník môžeme ponúknuť novo navrhnutý program na viac ako 2 dni s mimoriadne atraktívnymi prednáškami a praktickými skúsenosťami. Pred samotnou konferenciou 1.10.2019, budú prebiehať 2 TUTORIALY. Tutorial 1: Firemný metrológ, Tutorial 2: Bezpečnosť technických zariadení, podlahové systémy – antistatika vs. bezpečnosť.

Organizátorom konferencie je spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o., záštitu nad podujatím prevzal Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR).

Cieľom konferencie je spojiť odborníkov, ktorí sa zapájajú do riešenia problematiky ESD, poskytnúť im aktuálne informácie z oblasti elektrostatickej ochrany v elektrotechnickom priemysle, ktoré budú obohatením ich súčasných vedomostí v danej oblasti a výmena skúseností.

Na konferencii vystúpia poprední odborníci zo Slovenska i zahraničia so zaujímavými témami.

ZTS Elektronika SKS ako organizátora tejto konferencie bude odborne zastupovať Ing. Marián Brúsil, výkonný riaditeľ spoločnosti ZTS Elektronika SKS, ktorý je za vznikom tejto konferencie a má aj v oblasti ESD bohaté skúsenosti, Ing. Peter Králik, projektový manažér, ESD audítor, revízny technik, bezpečnostný technik, lektor, Ing. Michal Sahuľ, produktový manažér, ESD audítor, revízny technik, bezpečnostný technik, lektor a Ing. Miroslav Brúsil, projektový manažér a lektor.

Prvý deň konferencie Vám prinesie komplexný prehľad problematiky elektrostatiky v ponímaní štandardov IEC 61340-5-1 a ANSI/ESD S20.20 a nimi súvisiacimi, na základe ktorých by mal absolvent vedieť zostaviť a implementovať program potlačovania ESD vo svojej organizácii. Druhý deň získate praktické poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné pri kvalifikácii ESD materiálov a produktov, overovaní zhody v systéme podľa štandardu ESD TR 53.

Počas konferencie bude priestor na spoločnú diskusiu, riešenie problémov s ktorými sa stretávame v praxi, výstavka meracej techniky, ESD produktov, zariadení a večer na zoznámenie a neformálne rozhovory.